4

JOW-y to gorsza demokracja

Koronnym argumentem za wprowadzeniem  jednomandatowych okręgów wyborczych jest przekonanie, że zwycięzcy będą rzeczywiście odpowiadać  przed elektoratem, bo dziś odpowiadają jedynie przed swoją partią. Tak, dziś rzeczywi

0

Polacy nie pijcie tylko szaleju

Zostawcie sobie, kochani, tę opcję na sytuację beznadziejną. A i wtedy lepiej wódkę pijcie. Mniej brzemienne konsekwencje. Póki co Polska to kraj sukcesu. Nic się diametralnie w mijającym półroczu nie zmieniło. Te same

2

Od żołądka do…

nasz program jest po linii żołądka, nie po linii serca Polska woła o zmianę. Polska wybiera zmianę. To powinna być zmiana w podejściu do dialogu i świata polityki. Na ile powinna ona być radykalna i w