Centrolewicowy kurs Kopacz

Wobec dywagacji mediów na temat centrolewicowego kursu pani premier, w obliczu klęski: 1.  Po klęsce należy wziąć urlop. Choćby jednodobowy. 2.  Zastanowić się. 3.  Najpierw w sobie dostrzec przyczynę. Może to być niespr

1

Aktywna ochrona środowiska

Aktywna ochrona środowiska nie ogranicza się obecnie do tworzenia rezerwatów przyrody i ochrony zagrożonych gatunków. Dotyczy ona również zagadnień związanych z ochroną atmosfery, zanieczyszczeniami wód i powietrza, utylizac

0

Wygrać ze sobą

Dla wielu zaletą wygasającej prezydentury była stabilność i przewidywalność. Kapitał gromadzony przez dziesiątki lat dawał wysokie poparcie i powinien dawać kandydatowi przyciągające poczucie spokoju. A jednak… Przegrał. Z&n

I stało się…

Wiedzieć do końca będziemy jutro. Jednak 6 proc. to bardzo dużo. To oczywiście nieoficjalne wyniki. Te oficjalne poznamy jutro, i to niekoniecznie rano. Tyle, że już dzisiaj widać, że PiS zwycięża. I obóz dem