Argument mówiący, że jeśli dostarczy się Ukrainie broń, to zwiększy się ryzyko konfliktu, jest całkowicie chybiony, bo jeśli ukraińska armia będzie słaba, to będzie to zachęta do przejścia do kolejnego etapu e... czytaj więcej

Andrew Celiński newest entry is the text of unnecessary death and responsibility. The next and the crowd reaction. The text, which will be a contribution to a discussion where, as a society, we go.