Koleżanki i Koledzy z Partii Demokratycznej! Nie będę ukrywać – niezbyt mi się podobało przekształcenie Unii Wolności w Partię Demokratyczną. Coś zostało wtedy zagubione z naszej długoletniej tradycji. Wiele osób odesz... czytaj więcej