Kontrast:
Rozmiar czcionki:

26-04-2016. Dzisiejsza konferencja, której tematem była „Konstytucja 1997 roku. Praktyka polityczna i prawna”, przygotowana przez Fundację Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”, Instytut Bronisława Komorowskiego oraz Centrum im. Ignacego Daszyńskiego była istotną refleksją w najnowszej debacie o podstawach demokratycznego państwa prawa.
Część pierwszą poświęcono doświadczeniom i ocenom politycznym polskiej ustawy zasadniczej. Referaty wygłosili Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Prezydent Bronisław Komorowski i Premier Włodzimierz Cimoszewicz. W części drugiej odbył się panel dyskusyjny pt.: „Jak umocnić konstytucyjne zasady i instytucje w przyszłości?”
Opinie i diagnozy wymieniali byli prezesi : prof. Ewa Łętowska, Jerzy Stępień, prof. Andrzej Zoll oraz Pierwszy Sędzia Sądu Najwyższego w latach 1990 – 1998 prof. Adam Strzembosz. Dyskusję moderowała Ewa Siedlecka z Gazety Wyborczej.
Osią debaty stało się stwierdzenie prof. Ewy Łętowskiej o tym, że poruszamy się w obrębie Konstytucji społeczeństwa otwartego oraz czy na naszych oczach nie następuje zmiana tego paradygmatu? Zróbmy wszystko, by ten paradygmat się nie zmienił!

Elżbieta Bińczycka – Przewodnicząca Partii Demokratycznej Demokraci.pl

 

Udostępnij znajomym


Submit

Beata Podkowa

Zostaw komentarz