Kontrast:
Rozmiar czcionki:

Partia Demokratyczna – demokraci.pl – to partia, którą tworzą zarówno ludzie młodzi, niezwiązani wcześniej z polityką, jak i grono doświadczonych polityków wywodzących się z demokratycznej opozycji. PD jest partią kontynuatorką Unii Demokratycznej (UD), a potem Unii Wolności (UW).

Przewodniczącymi partii byli kolejno: Tadeusz Mazowiecki, Leszek Balcerowicz, Bronisław Geremek, Władysław Frasyniuk oraz Janusz Onyszkiewicz, Brygida Kuźniak, Andrzej Celiński, a obecnie tę funkcję sprawuje Elżbieta Bińczycka.

Partia Demokratyczna, działa na rzecz zwiększenia przestrzeni dla aktywności ludzi w różnych sferach życia publicznego i społecznego. Demokraci.pl to: wrażliwość społeczna oraz rozwój, nowoczesność i modernizacja.