4

JOW-y to gorsza demokracja

Koronnym argumentem za wprowadzeniem  jednomandatowych okręgów wyborczych jest przekonanie, że zwycięzcy będą rzeczywiście odpowiadać  przed elektoratem, bo dziś odpowiadają jedynie przed swoją partią. Tak, dziś rzeczywi

0

Polacy nie pijcie tylko szaleju

Zostawcie sobie, kochani, tę opcję na sytuację beznadziejną. A i wtedy lepiej wódkę pijcie. Mniej brzemienne konsekwencje. Póki co Polska to kraj sukcesu. Nic się diametralnie w mijającym półroczu nie zmieniło. Te same

2

Od żołądka do…

nasz program jest po linii żołądka, nie po linii serca Polska woła o zmianę. Polska wybiera zmianę. To powinna być zmiana w podejściu do dialogu i świata polityki. Na ile powinna ona być radykalna i w

Centrolewicowy kurs Kopacz

Wobec dywagacji mediów na temat centrolewicowego kursu pani premier, w obliczu klęski: 1.  Po klęsce należy wziąć urlop. Choćby jednodobowy. 2.  Zastanowić się. 3.  Najpierw w sobie dostrzec przyczynę. Może to być niespr

1

Aktywna ochrona środowiska

Aktywna ochrona środowiska nie ogranicza się obecnie do tworzenia rezerwatów przyrody i ochrony zagrożonych gatunków. Dotyczy ona również zagadnień związanych z ochroną atmosfery, zanieczyszczeniami wód i powietrza, utylizac

0

Wygrać ze sobą

Dla wielu zaletą wygasającej prezydentury była stabilność i przewidywalność. Kapitał gromadzony przez dziesiątki lat dawał wysokie poparcie i powinien dawać kandydatowi przyciągające poczucie spokoju. A jednak… Przegrał. Z&n

I stało się…

Wiedzieć do końca będziemy jutro. Jednak 6 proc. to bardzo dużo. To oczywiście nieoficjalne wyniki. Te oficjalne poznamy jutro, i to niekoniecznie rano. Tyle, że już dzisiaj widać, że PiS zwycięża. I obóz dem