Unia Europejskich Demokratów – demokraci.pl – to partia, którą tworzą zarówno ludzie młodzi, niezwiązani wcześniej z polityką, jak i grono doświadczonych polityków wywodzących się z demokratycznej opozycji. UED jest partią kontynuatorką Unii Demokratycznej (UD), a potem Unii Wolności (UW).

Przewodniczącymi partii byli: Tadeusz Mazowiecki, Leszek Balcerowicz, Bronisław Geremek, Władysław Frasyniuk oraz Janusz Onyszkiewicz, Andrzej Celiński, a obecnie tę funkcję sprawuje Elżbieta Bińczycka.
Unia Europejskich Demokratów opowiada się ścisłym przestrzeganiem konstytucji, państwem prawa, szerokim udziałem obywateli w życiu politycznym. UED stoi na stanowisko, że członkostwo w Unii Europejskiej stanowi o bezpieczeństwie Polski i jest istotnym czynnikiem jej rozwoju gospodarczego.