Jesteśmy ludźmi  gotowymi do odważnego  podejmowania prawdziwych i trudnych problemów społecznych. Chcemy i potrafimy się z nimi zmierzyć.

Uważamy, że

1. Państwo to dobro wspólne

Państwo to dobro wspólne. Sprzeciw nasz budzi walka polityczna wyniszczająca państwo. Nie zgadzamy się także z partyjnym zawłaszczaniem państwa, upolitycznianiem jego służb i monopolizowaniem władzy. Gdy jesteśmy w opozycji jest to opozycja rozsądna,  nie totalna.  Gdy zdobędziemy władzę postawimy na fachowców.

2. Europa to nasze miejsce

Europa to nasze miejsce i wspólna odpowiedzialność. Chcemy silnej Polski w silnej Europie, uważamy przy tym za słuszne powściągnięcie egoizmu narodowego na rzecz  wspólnych ważnych projektów. Opowiadamy się za pogłębianiem integracji. Podzielamy eurooptymizm znakomitej większości Polaków.

3. Państwo prawa, prawa człowieka i wolności

Państwo musi być rządzone na podstawie prawa i zgodnie z jego treścią. Pierwszym obowiązkiem państwa jest chronić wolność obywateli.Wolność jednostki i prawa człowieka uznajemy i cenimy ponad wszystko. Szanujemy poglądy innych, jesteśmy tolerancyjni i otwarci. Nie oznacza to jednak, że każdy z nas, każdy pogląd uznaje za równoprawny. Chcemy też być różni, ale równi – płeć, wiek, poglądy polityczne, pochodzenie, majątek, orientacja seksualna czy wyznanie nie mogą być przeszkodą w korzystaniu z praw i wolności.

Sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji, w tym w szczególności dyskryminacji kobiet kulturowo utrwalonej i rozpowszechnionej w naszym kraju.

Niezwykle istotna jest wolność mediów rozumiana nie tylko jako brak cenzury ale również wolność zakładania, wydawania, emitowania. Wolność mediów jest podstawą swobód obywatelskich i kontroli rządzących.

4. Prywatne nie znaczy złe. Wolny rynek, zdrowe finanse publiczne

Cenimy rolę własności prywatnej w nowoczesnej gospodarce wolnorynkowej. Państwo musi wspierać swoich obywateli, ale ich nie ograniczać. Pozwólmy ludziom być przedsiębiorczym – uwolnijmy energię obywateli nadając w ten sposób dynamikę polskiej gospodarce.

Wolny rynek i zdrowe finanse publiczne to warunek i szansa rozwoju naszego kraju.

Sprzeciwiamy się wydawaniu pieniędzy bez troski o możliwości dochodowe państwa i bez liczenia się z konsekwencjami. Państwo musi być nie tylko oszczędne czy tanie, ale i dobrze zarządzane. Zadaniem państwa jest pobudzanie rozwoju.

5. Gospodarka oparta na wiedzy

Nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się Polska jest naszym gorącym pragnieniem. Cenimy wolną myśl badawczą i naukową. Chcemy budować społeczeństwo ludzi wykształconych i gospodarkę opartą na wiedzy.

6. Równe szanse

Gorąco pragniemy zrównania szans obywateli. Chcemy by każdy mógł uczestniczyć w rozwoju gospodarczym i społecznym oraz z niego korzystać.

7. Wolność od biedy

Wolność jednostki rozumiemy również jako wolność od biedy.Najwłaściwszą drogą wyrównywania różnic w dostępie do zasobów i usług oraz niwelowania rozwarstwienia społecznego nie są interwencyjno- redystrybucyjne działania państwa.

Postrzegamy je jako nieskuteczne, a w rezultacie jedynie wzmacniające i utrwalające formułę społeczeństwa nierównych szans. Opowiadamy się za ograniczeniem pomocowo- socjalnych zadań państwa na rzecz jego aktywnego współdziałania z organizacjami obywatelskimi w celu wykształcenia w Polsce wielu form i podmiotów ekonomii społecznej zdolnych do aktywizowania ludzi wykluczonych.

8. Partnerstwo

Partnerstwo w działaniu jest dla nas ważne. Cenimy rolę organizacji obywatelskich, samorządów zawodowych, związków pracowników i pracodawców.Chcemy Polski samorządowo-obywatelskiej.

9. Państwo świeckie i przyjazne

Stawiamy na świeckość państwa i jego przyjazny rozdział od kościołów.

10. Wrażliwość na „zielone”

„Zielone” jest nam bliskie. Pragniemy ochronić przyrodę, by dziś żyło się lepiej i dlatego że wymaga tego od nas wrażliwość na los przyszłych pokoleń.

 

https://www.nowekasyna.com

Polskie kasyno internetowe: wybierz najlepsze kasyna online

Odbierz bonus kasynowy bez depozytu - 55 darmowych spinГіw na slocie Dead or Alive 2.Skorzystaj takЕјe z bonusu za pierwszy depozyt o wartoЕ ci nawet EUR.W kasynie internetowym AstralBet do zgarnidcia bonus powitalny free spinГіw oraz Е online kasyno.

Ta nowa marka oferuje aЕј 60 darmowych spinГіw bez depozytu na popularnym slocie Book of Dead.Wystarczy po prostu zaЕ‚oЕјy konto przez nasz link i wejЕ do gry.Premiera na RankingKasyn.Tylko u nas odbierzesz aЕј 55 darmowych spinГіw bez depozytu na Book of Dead tuЕј po rejestracji konta gracza!WpЕ‚a nie mniej niЕј kwotd 60 zЕ‚otych i odbierz free spinГіw na Book of Dead.Dodatkowo moЕјliwe takЕјe podwojenie pierwszej wpЕ‚aty do zЕ‚otych.Po drugiej wpЕ‚acie moЕјesz zgarnd kolejne 50 spinГіw na Book of Dead.Zgarnij aЕј 55 darmowych spinГіw bez depozytu na grze od Netent - Wild Wild West.Jedyna taka oferta w caЕ‚ej Polsce.