Zarząd

Przewodnicząca Elżbieta Bińczycka
Wiceprzewodnicząca Anna Sporyszkiewicz
Wiceprzewodniczący Włodzimierz Magdziarz
Wiceprzewodniczący Kazimierz Wóycicki
Członek Zarządu Ewa Hołuszko
Członek Zarządu Robert Drachal
Członek Zarządu Tomasz Sakowski
Skarbnik Grzegorz Dubaniewicz
Sekretarz Generalny Zdzisław Litwińczuk


Krajowy Sąd Koleżeński

1 Lidia Głodek
2 Stanisław Kręciproch
3 Aleksander Rataj
4 Andrzej Szumiński
5 Andrzej Wróblewski


Krajowa Komisja Rewizyjna

1 Agnieszka Drózd
2 Marian Krawczyk
3 Leszek Słowik
4 Katarzyna  Such
5 Wacław Wessely


Krajowy Sąd Koleżeński

1 Lidia Głodek
2 Stanisław Kręciproch
3 Aleksander Rataj
4 Andrzej Szumiński
5 Andrzej Wróblewski


Rada Polityczna

Przewodniczący Janusz Onyszkiewicz
Członek Rady Agnieszka Magdziak - Miszewska
Członek Rady Andrzej Wielowieyski
Członek Rady Witold Piecuch
Członek Rady Halina Flis - Kuczyńska
Członek Rady Marek Chimiak
Członek Rady Michał Mazowiecki
Członek Rady Franciszek Wasik

Rada Krajowa

1 Janusz Baniak
2 Ludmiła Barbaro
3 Teresa Bielawska
4 Elżbieta BIńczycka
5 Alicja Choińska
6 Waldemar Cwynar
7 Adam Cygański
8 Marek Cygański
9 Arkadiusz Czudej
10 Robert Drachal
11 Grzegorz Dubaniewicz
12 Ewa Hołuszko
13 Łukasz Kaczmarski
14 Zofia Kenig - Borkowska
15 Maria Anna Knothe
16 Antoni Kowalczyk
17 Wojciech Król
18 Ryszard Lasota
19 Zdzisław Litwińczuk
20 Łazarski Henryk
21 Włodzimierz Magdziarz
22 Alfred Michalczyk
23 Jacek Nawrot
24 Janusz Onyszkiewicz
25 Janusz Piątkowski
26 Marcin Piecuch
27 Teresa Piwnik
28 Aleksander Półchłopek
29 Tomasz Sakowski
30 Jarosław Słoń
31 Anna Skalik
32 Anna Sporyszkiewicz
33 Hanna Stande - Żelazko
34 Jan Stęszewski
35 Eleonora Stokowska-Starzycka
36 Andrzej Wielowieyski
37 Monika Żak
38 Antonina Żmijewska